Türk Sınai Mülkiyet Hukukunda Tescil “Güvenli Liman” Olmaktan Çıkıyor mu?

Av. Dr. Cahit Suluk Giriş Patent, marka ve tasarım gibi tescile tabi sınai haklarda Türk mevzuatında, hükümsüzlük kararının geriye etkili olacağı ana kural olarak belirlenmiştir. Uygulanmış mahkeme kararlarının ve uygulanmış sözleşmelerin, bu kuraldan etkilenmeyeceği istisnasına da yer verilmiştir. Bununla birlikte...