Tagged: Olanzapin

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı: Olanzapin Form I ürününün elde ediliş yöntemine ilişkin belgenin Sağlık Bakanlığı’nın 31.03.2006 yazısı ekinde mahkemeye gönderildiği ve 15.07.2007 havale tarihli bilirkişi raporunda anılan belgede açıklanan olanzapin sentez bilgisinde etilasetat tespit edilemediğinden 1017/B sayılı...

İlaç Patentinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Olanzapin Kararı

İlaç Patentinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Olanzapin Kararı: Dava konusu patentin (1) numaralı isteminin, PatKHK’nın 42/1-c maddesi gereğince buluşa patent vermenin ön koşulu kabul edilen “istemlerin patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsaması” hükmüne ve ayrıca istemlerin açık ve öz olma...