Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı: Türk hukukunda tasarım (patent ve faydalı model) bakımından mutlak yenilik, yani dünya çapında kabul edilmiştir. Yenilik incelemesi bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Bilirkişiler, tarafların dosyaya ibraz ettikleri delillerin yanında, yapacakları araştırma sonucunda...