Tagged: Mimari Eserler

Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı

  Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı: Dava konusu bina güzel sanat eseri niteliğindedir. Ancak dava konusu yapının otel olması nedeniyle binanın sağlamlığı, emniyetinin sağlanması yanında binanın kullanım alanını büyütmek ve genişletmek için de zorunlu tadilat ve değişiklikleri malik yapabilecektir....