Tagged: İlaç Patenti Tecavüzü

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı: Olanzapin Form I ürününün elde ediliş yöntemine ilişkin belgenin Sağlık Bakanlığı’nın 31.03.2006 yazısı ekinde mahkemeye gönderildiği ve 15.07.2007 havale tarihli bilirkişi raporunda anılan belgede açıklanan olanzapin sentez bilgisinde etilasetat tespit edilemediğinden 1017/B sayılı...

İlaç Patenti Tecavüzüne İlişkin Venlafaksin Kararı

İlaç Patenti Tecavüzüne İlişkin Venlafaksin Kararı: Patentin koruma kapsamı, VENLAFAKSİN etken maddesi olmayıp onun uzatılmış çözülme formülüdür; korunan bir molekül patenti değildir. Somut olayda davalının, dava konusu ilacı ürettiğine, ithal ettiğine, herhangi bir şekilde ticaret alanına koyduğuna ilişkin hiçbir delil...