Tagged: Haksız Rekabet

Yanlış ve Yanıltıcı Bilgiye Dayalı Haksız Rekabete İlişkin Kokusuz Otogaz Kararı

Yanlış ve Yanıltıcı Bilgiye Dayalı Haksız Rekabete İlişkin Kokusuz Otogaz Kararı: Mevzuat gereği tüm otogazların kokulandırılması zorunludur. Sattığı otogazın standartlara uygun olduğunu belirten davalı tarafın ürünleri de kokulu olmak durumundadır.  Davalı tarafın kullandığı reklam metninde “TSE kurallarına uygun şekilde kokusu...

Renklerinin İzinsiz Şekilde Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Ettiğine İlişkin Galatasaray Spor Kulübü Kararı

Renklerinin İzinsiz Şekilde Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Ettiğine İlişkin Galatasaray Spor Kulübü Kararı: Uygulamada, haksız rekabetin en çok rastlanan şekli iltibasa meydan vermek suretiyle başkalarının emek ve masrafıyla elde ettiği haklı şöhrete ortak olmaktır. İltibasın varlığı için, genel olarak normal...

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı: Faydalı model belgesine konu cihazın yenilik şartını taşımadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, belge iptal olunana kadar belgenin sahibine tanıdığı haklardan faydalanılması yasal olduğu gerekçesiyle...