Tagged: Fotoğraf

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı: Bir fotoğrafın eser niteliğinde olup olmadığının incelenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Somut olayda davalının işlettiği iki ayrı lokantada...

Fotoğraflara İlişkin Hülya Avşar Kararı

Fotoğraflara İlişkin Hülya Avşar Kararı: Dava konusu fotoğraflar sanat eseri niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle FSEK’nun 68. maddesini uygulama imkanı yoktur. Davacı Hülya Avşar’ın yayınladığı dergide yine davacı tarafından çektirilerek yayınlanan Hülya Avşar fotoğrafının davalının yayınladığı Hafta Sonu Dergisi’nde izinsiz olarak...