Tagged: Faydalı Model

Sınai Haklar

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı: Dava konusu buluşun Türkiye’de 551 sayılı KHK gereğince davacı adına tescilli olmadığı, ABD’de tescilli patentlerin ülkesellik ilkesi gereği Türkiye’de korunmayacağı yönündeki ihtisas mahkemesi kararı hatalıdır. PatKHK’nın 1. maddesine göre, anılan KHK’nın amaç ve kapsamı;...

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı: Faydalı model belgesine konu cihazın yenilik şartını taşımadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, belge iptal olunana kadar belgenin sahibine tanıdığı haklardan faydalanılması yasal olduğu gerekçesiyle...

AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması

AB Ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması Av. Dr. Cahit Suluk Makalenin 1. Bölümünün İlk Yayın Yeri ve Tarihi: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl:2 Sayı: 1 Cilt: 2/2002 Makalenin 1. Bölümünü Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız. Makalenin...