Birlikte Eser Sahipliği

Tez Yazarı / Author of Thesis: Evrim Atasoy Program : Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı / Kadir Has University Institute of Social Sciences, Private Law Master Program Anabilim Dalı / Department: Ticaret Hukuku / Commercial...