GÜNCEL

Teknik ve Özel Bilgiyi Gerektiren Marka Hakkına Tecavüzün Tespitinde Bilirkişiye Başvurulması Gereğine İlişkin Nestle’nin Kırmızı Kupa Kararı

Teknik ve Özel Bilgiyi Gerektiren Marka Hakkına Tecavüzün Tespitinde Bilirkişiye Başvurulması Gereğine İlişkin Nestle’nin Kırmızı Kupa Kararı: Somut olayda mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmadan, davacıya ait ve tescilli tanınmış “KIRMIZI KUPA şekil” markasındaki kompozisyon gibi davalı NAZO 3’ü bir yerde ürün...

Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük Talebine İlişkin Bellona Kararı

Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük Talebine İlişkin Bellona Kararı: MarKHK’nın 14.maddesi hükmü kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı olasılığı düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, markanın tescilinden itibaren markanın beş yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması; diğeri ise ciddi kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesi halidir....

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı: Bir fotoğrafın eser niteliğinde olup olmadığının incelenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Somut olayda davalının işlettiği iki ayrı lokantada...

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı: FSEK’te değişiklik yapan 12.6.1995 tarihli 4630 sayılı Yasa ile icracı sanatçılara bağlantılı hak sahibi sıfatıyla mali haklar tanınmıştır. Her ne kadar sinema eser sahipliğine ilişkin zaman sınırlaması getirilmişse de icracı sanatçıların haklarına geçmişe dönük...

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı: Dava, kablo platform işletmecisi olan davalı Türksat AŞ’nin teknik alt yapı hizmeti verdiği platform üzerinden şirketin sözleşme yaptığı yayıncı kuruluşlara ait TV kanallarında davacının temsil ettiği sinema filmlerinin gösterildiği iddiasıyla tazminat istemine ilişkindir....