Category: Telif Hakları

İşleme Esere İlişkin Nobel Tıp Kitapları Kararı

İşleme Esere İlişkin Nobel Tıp Kitapları Kararı: Bir işlenme, orijinal eser sahibinin izni olmadan meydana getirilmişse, işleme eser sahibi orijinal eser sahibine karşı her hangi bir hak ileri süremez. Ancak işleme eser sahibi, izinsiz olarak meydana getirdiği işlemeden doğan haklarını...

Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı

  Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı: Dava konusu bina güzel sanat eseri niteliğindedir. Ancak dava konusu yapının otel olması nedeniyle binanın sağlamlığı, emniyetinin sağlanması yanında binanın kullanım alanını büyütmek ve genişletmek için de zorunlu tadilat ve değişiklikleri malik yapabilecektir....

Fotoğraflara İlişkin Hülya Avşar Kararı

Fotoğraflara İlişkin Hülya Avşar Kararı: Dava konusu fotoğraflar sanat eseri niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle FSEK’nun 68. maddesini uygulama imkanı yoktur. Davacı Hülya Avşar’ın yayınladığı dergide yine davacı tarafından çektirilerek yayınlanan Hülya Avşar fotoğrafının davalının yayınladığı Hafta Sonu Dergisi’nde izinsiz olarak...

Birlikte Eser Sahipliği

Tez Yazarı / Author of Thesis: Evrim Atasoy Program : Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı / Kadir Has University Institute of Social Sciences, Private Law Master Program Anabilim Dalı / Department: Ticaret Hukuku / Commercial...

Dijital Medyanın Google ile Savaşı ve Bilgi Toplumu

Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)*   ÖZET Yazılı basın yayımcısına bağlantılı telif hakkı ihdas edilmesi (Leistungsschutzrecht für die Presseverleger) bir gereklilik midir yoksa bireyin bilgi alma özgürlüğüne bir müdahale midir tartışmaları devam ederken bu hakkı düzenleyen tasarı beklenmedik bir hızla Alman...

2010 Yılından Bugüne Almanya’da Telif Hukuku

Dr. Alexander R. Klett, LL.M. (Iowa) ve Daja Apetz-Dreier, LL.M. Çeviren: Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)*   ÖZET Alman Telif Hakları Kanunu’nda (UrhG) değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı çalışmaları bu yıl da tamamlanamazken bu süreçte tartışılan konular, bir çok karara yeni...