Category: Makale – TH

Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Yayım Sözleşmesi

Ali Demirbaş Giriş Yayım Sözleşmesi, yayımlatan tarafından bir eserin yayımlanmak üzere yayımcıya bırakıldığı, yayımcının da söz konusu eserin çoğaltılmasını ve yayımlanmasını üstlendiği bir sözleşmedir. Yayım sözleşmesi, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda (BK) olduğu gibi Borçlar Kanunu Tasarısı’nda (Tasarı) 1 da özel olarak düzenlenmektedir. Bilindiği...

Fikri Hukukta Korunan Unsur İfade mi Fikir mi?

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ* * Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. GİRİŞ Fikir ve Sanat Eserleri hukuku ile ilgili olarak yazılan eserlerde genelde söz birliği edilen görüş, fikrin korunmayacağı, ifadenin korunacağıdır. Bu ifade genel itibariyle doğru olmakla birlikte içeriğin...

Dijital Medyanın Google ile Savaşı ve Bilgi Toplumu

Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)*   ÖZET Yazılı basın yayımcısına bağlantılı telif hakkı ihdas edilmesi (Leistungsschutzrecht für die Presseverleger) bir gereklilik midir yoksa bireyin bilgi alma özgürlüğüne bir müdahale midir tartışmaları devam ederken bu hakkı düzenleyen tasarı beklenmedik bir hızla Alman...

2010 Yılından Bugüne Almanya’da Telif Hukuku

Dr. Alexander R. Klett, LL.M. (Iowa) ve Daja Apetz-Dreier, LL.M. Çeviren: Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)*   ÖZET Alman Telif Hakları Kanunu’nda (UrhG) değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı çalışmaları bu yıl da tamamlanamazken bu süreçte tartışılan konular, bir çok karara yeni...