Category: Karar – TH

Fikri Hukukta Korunan Unsur İfade mi Fikir mi?

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ* * Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. GİRİŞ Fikir ve Sanat Eserleri hukuku ile ilgili olarak yazılan eserlerde genelde söz birliği edilen görüş, fikrin korunmayacağı, ifadenin korunacağıdır. Bu ifade genel itibariyle doğru olmakla birlikte içeriğin...

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı: Bir fotoğrafın eser niteliğinde olup olmadığının incelenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Somut olayda davalının işlettiği iki ayrı lokantada...

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı: FSEK’te değişiklik yapan 12.6.1995 tarihli 4630 sayılı Yasa ile icracı sanatçılara bağlantılı hak sahibi sıfatıyla mali haklar tanınmıştır. Her ne kadar sinema eser sahipliğine ilişkin zaman sınırlaması getirilmişse de icracı sanatçıların haklarına geçmişe dönük...

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı: Dava, kablo platform işletmecisi olan davalı Türksat AŞ’nin teknik alt yapı hizmeti verdiği platform üzerinden şirketin sözleşme yaptığı yayıncı kuruluşlara ait TV kanallarında davacının temsil ettiği sinema filmlerinin gösterildiği iddiasıyla tazminat istemine ilişkindir....

İşleme Esere İlişkin Nobel Tıp Kitapları Kararı

İşleme Esere İlişkin Nobel Tıp Kitapları Kararı: Bir işlenme, orijinal eser sahibinin izni olmadan meydana getirilmişse, işleme eser sahibi orijinal eser sahibine karşı her hangi bir hak ileri süremez. Ancak işleme eser sahibi, izinsiz olarak meydana getirdiği işlemeden doğan haklarını...

Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı

  Mimari Eserlere İlişkin Stad Otel Kararı: Dava konusu bina güzel sanat eseri niteliğindedir. Ancak dava konusu yapının otel olması nedeniyle binanın sağlamlığı, emniyetinin sağlanması yanında binanın kullanım alanını büyütmek ve genişletmek için de zorunlu tadilat ve değişiklikleri malik yapabilecektir....