Category: Telif Hakları

Borçlar Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Yayım Sözleşmesi

Ali Demirbaş Giriş Yayım Sözleşmesi, yayımlatan tarafından bir eserin yayımlanmak üzere yayımcıya bırakıldığı, yayımcının da söz konusu eserin çoğaltılmasını ve yayımlanmasını üstlendiği bir sözleşmedir. Yayım sözleşmesi, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda (BK) olduğu gibi Borçlar Kanunu Tasarısı’nda (Tasarı) 1 da özel olarak düzenlenmektedir. Bilindiği...

Fikri Hukukta Korunan Unsur İfade mi Fikir mi?

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ* * Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. GİRİŞ Fikir ve Sanat Eserleri hukuku ile ilgili olarak yazılan eserlerde genelde söz birliği edilen görüş, fikrin korunmayacağı, ifadenin korunacağıdır. Bu ifade genel itibariyle doğru olmakla birlikte içeriğin...

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı

Bir Fotoğrafın Eser Niteliğinde Olup Olmadığının Bilirkişi Marifetiyle Tespit Edilmesi Gerektiğine İlişkin Taşın ve İnancın Şiiri Mardin Kararı: Bir fotoğrafın eser niteliğinde olup olmadığının incelenmesi özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Somut olayda davalının işlettiği iki ayrı lokantada...

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı

İcracı Sanatçılara İlişkin Kemal Sunal Kararı: FSEK’te değişiklik yapan 12.6.1995 tarihli 4630 sayılı Yasa ile icracı sanatçılara bağlantılı hak sahibi sıfatıyla mali haklar tanınmıştır. Her ne kadar sinema eser sahipliğine ilişkin zaman sınırlaması getirilmişse de icracı sanatçıların haklarına geçmişe dönük...

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı

Telif Hukukunda Yeniden İletime İlişkin Agicoa Kararı: Dava, kablo platform işletmecisi olan davalı Türksat AŞ’nin teknik alt yapı hizmeti verdiği platform üzerinden şirketin sözleşme yaptığı yayıncı kuruluşlara ait TV kanallarında davacının temsil ettiği sinema filmlerinin gösterildiği iddiasıyla tazminat istemine ilişkindir....