Avukat Olan ve Olmayan “Patent ve Marka Vekilleri” Arasındaki Rejim Farklılığı

Avukat olan ve olmayan “Patent ve Marka Vekilleri” arasındaki rejim farklılığının giderilerek meslekte bütünleşmenin sağlanması gereği M. N. Aydın Deriş   Avukat olup/olmadıklarına bağlı olarak “Patent ve Marka Vekilleri” iki ayrı grup oluşturmaktadırlar. * Avukat olarak baroya kayıtlı bulunan “Patent ve...