Category: Sınai Haklar

Pharmaceutical Patents in Turkey

Adv. Dr. Cahit Suluk·   The Process of Incorporating Drugs under Patents The first patent protection in Turkey was adopted during the Ottoman era under the Patent Law of 1879, this being the sixth patent law in the world. Inspired...

Türkiye’de İlaç Patentleri

İlaç, diğer ürünlere benzemeyen sosyal boyutu da olan önemli bir üründür. Bu niteliğini ve konumunu, sağlık açısından vazgeçilmez olmasına borçludur. Bu nedenledir ki, ruhsat alarak piyasaya sunulacak ilaçlar devlet otoritelerinin izniyle belirlenir. Ayrıca, ülkeler patent kanunlarında ve işlemlerinde ilaca daima...

Endüstriyel Tasarımlar

ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR   İyi planlanmış araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yeni buluşlarla yaratılan yeni ürünlerin pazara sunulması, bu ürünler için tasarlanacak, ürünün niteliğine göre, üç boyutlu veya iki boyutlu yeni ve özgün görünümler/görünüşler (özgün tasarımlar) gerektirir. Yeni...