Category: Sınai Haklar

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı: Faydalı model belgesine konu cihazın yenilik şartını taşımadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, belge iptal olunana kadar belgenin sahibine tanıdığı haklardan faydalanılması yasal olduğu gerekçesiyle...

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı: Türk hukukunda tasarım (patent ve faydalı model) bakımından mutlak yenilik, yani dünya çapında kabul edilmiştir. Yenilik incelemesi bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Bilirkişiler, tarafların dosyaya ibraz ettikleri delillerin yanında, yapacakları araştırma sonucunda...

AB ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması

AB Ve Türk Hukukunda Faydalı Modellerin Korunması Av. Dr. Cahit Suluk Makalenin 1. Bölümünün İlk Yayın Yeri ve Tarihi: Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi Yıl:2 Sayı: 1 Cilt: 2/2002 Makalenin 1. Bölümünü Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız. Makalenin...