Category: Güncel

İltibasla İlgili Atılım Kararı

İltibasla İlgili Atılım Kararı: Davacının ismi ve hizmet markası “Atılım” ile, davalının ticari unvanının ayırt edici unsuru olan “Atılım” arasında iltibas değerlendirmesi yapıldığında; hem ayırt edici işaretler hem de hizmetler aynı olduğuna göre iltibasın varlığı açıktır. Taraflar arasında rekabetin varlığı,...

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

TÜRKİYE – ANAYASA MAHKEMESİ MARKALARIN KULLANMAMAYA BAĞLI HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN HÜKMÜ İPTAL EDEREK PATENTLEREN, FAYDALI MODELLERİN, ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN, COĞRAFİ İŞARETLERİN VE MARKALARIN KORUMASINA İLİŞKİN YASAMA ZEMİNİNİ DAHA DA KIRILGAN BİR HALE GETİRDİ   Avukat, Okan Çan/Avukat, M. N. Aydın Deriş T.C. Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda almış olduğu karar1...

Patentte Kısmi Hükümsüzlük Kararları

TÜRK PATENT VE ADLİ UYGULAMASINDA PATENT KISMI HÜKÜMSÜZLÜK KARARLARININ AMAÇLANANDAN FARKLI ETKİLER YARATMASI VE BUNDAN KAYNAKLANAN HUKUKİ BELİRSİZLİK   Av. M. N. Aydın Deriş Bilindiği üzere, 551 sayılı Patent ve Faydalı Model Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, patentlere ve faydalı modellere karşı...

Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması

556 Sayılı KHK Gereğince Tescilli Bir Markadan Doğan Hakların İhlalinde Yoksun Kalınan Kazanç Hesaplamaları Yrd. Doç. Dr. Berna Burcu Yılmaz Giriş Genel olarak markanın bir işletmenin mal ve/veya hizmetini diğer işletmelerin mal ve/veya hizmetlerinden ayıran logo, sembol, sözcük ya da...

OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB)

IP TRANSLATOR Davası Işığında OHIM Harmonize Veri Tabanı (HDB) Av. Selin KALEDELEN İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (OHIM) Selin.KALEDELEN@ext.oami.europa.eu Giriş Tescil ettirmek ettiğiniz markanızın risk almadan ilk derece incelemesini geçebilecek olması sizce hayal mi? Ya da emtia kısıtlaması olmadan veya emtia açıklaması...

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı’na, http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=510 adresindeki “Kanun Tasarısı Taslağı, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, Karşılaştırma Tablosu ve Görüş Bildirme Formu” sekmesinden ulaşabilirsiniz.