Category: Genel

Pan-European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı

Program tanıtımı ile ilgili Bilgi Üniversitesi’nin daveti aşağıdadır. Değerli meslektaşlarımız, Sizleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunlarına sağlanan, fikri mülkiyet konulu bir uluslararası staj imkanından haberdar etmek isteriz.  Dünyanın en büyük iki fikri mülkiyet ofisi olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”...

Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu Gerçekleşti

Yayımcılık sektöründe telif korumasını çeşitli ana başlıklarda ele alan, Fikri Mülkiyet Platformu’nun Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ile birlikte gerçekleştirdiği, Şehir Üniversitesi’nin katkıda bulunduğu, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED), Basın Yayın Birliği, Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek Birliği (DEKMEB),...

Markanın Dürüst Ticari Kullanımına İlişkin Arama Konferansı Kararı

Markanın Dürüst Ticari Kullanımına İlişkin Arama Konferansı Kararı: Uyuşmazlık konusu “arama konferansı” ibaresinin bir konferans türü olarak algılandığının anlaşılması ve davalının bu ibareyi kullanma biçiminin anılan MarKHK’nın 12. maddesindeki dürüst ticari kullanım kapsamında olması nedeniyle marka ihlali gerçekleşmemiştir. 11. HD, 29.02.2008,...

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı’na, http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/allAnouncement/anouncementDetail?newsId=510 adresindeki “Kanun Tasarısı Taslağı, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri, Karşılaştırma Tablosu ve Görüş Bildirme Formu” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

AIPPI 4. Fikri Haklar Hukuku Semineri 2016

Değerli Meslektaşlarımız, AIPPI Türkiye – Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilmekte olan Fikri Haklar Hukuku seminerlerinin dördüncüsü “4. Fikri Haklar Hukuku Semineri 2016” başlığı altında 07 – 08 Nisan 2016 tarihlerinde Yıldız / Şale Köşkü – Beşiktaş – İstanbul’da gerçekleştirecektir....

YAYIMCILIKTA TELİF HAKLARI SEMPOZYUMU

Saygıdeğer davetliler, Yayımcılıkta Telif Hakları Sempozyumu adlı etkinliğimiz, Burhaniye Mah., Genç Osman Sok. No:13, 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri (ÜSGEM) binasında 30-31 Mart 2016 Çarşamba ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilecektir. Sadece yayımcılık sektöründe telif korumasına odaklanan bu bilgi şöleninde...

İlaç Markalarına İlişkin Lipideks Kararı

İlaç Markalarına İlişkin Lipideks Kararı: Lipit ibaresi ilacın tedavi edeceği bir unsur olup, buna yapılan ilaveler ile oluşturulan ilaç markaları zayıf markadır. Bu tür markalar arasındaki iltibasın yapılacak küçük bir değişiklikle bertaraf edilebilir. İlaç ürünlerinin reçeteyle satılmasının zorunlu olması, az...

Markalarda Perakendecilik Hizmetlerine İlişkin Tamek Kararı

Markalarda Perakendecilik Hizmetlerine İlişkin Tamek Kararı: Sınıflandırma Tebliğinin 35.8 (şimdi 35.6) alt sınıfında “çeşitli malların biraraya getirilmesi” hizmetleri şeklindeki perakendecilik sektöründeki genel tescilin, 1-34’deki emtia sınıflarında sonradan gelen kişinin tescil başvurusuna veya tesciline engel teşkil etmez. Şu kadar ki, genel...